Home

KTO SME

Účtovníctvo.Poradenstvo.Mzdy

Sme súčasťou medzinárodnej nemeckej skupiny ETL Global s viac ako 45-ročnou históriou so zameraním na malé a stredné podniky.

ÚČTOVNÍCTVO

Každodenné vedenie účtovníctva zahŕňa služby, ako napríklad fakturácia, spracovanie miezd, príprava finančných výkazov, triedenie a správa dokumentov a ďalšie. Môžete outsourcovať niektoré alebo všetky Vaše každodenné účtovné povinnosti alebo aj komplexnejšie úlohy. Vyberte si sami úroveň spolupráce, vyberte skutočne len to, čo potrebujete.

PORADENSTVO

Domáca a medzinárodná daňová optimalizácia, plánovanie daní a rozpočtu podľa konkrétnych požiadaviek. Podporíme Vás pri implementácií globálnych daňových riešení s využitím našich znalostí, ktoré Vám pomôžu nielen s auditom, ale i s vytvorením komplexnej daňovej stratégie.

MZDY

Bez rozdielu na veľkosť alebo predmet činnosti Vašej spoločnosti si spracovanie miezd a ľudských zdrojov vyžaduje komplexnú starostlivosť a výnimočné znalosti z pohľadu dodržiavania neustále meniacich sa legislatívnych noriem a administratívnej záťaže. Spracovanie miezd zamestnancov spoločnosti poskytujeme s profesionálnou integritou.

Čo Vám môžeme ponúknuť
 • komplexné finančné a podnikové účtovníctvo;
 • dane vrátane DPH;
 • spracovanie miezd;
 • finančné reporty;
 • konsolidované účtovné závierky;
 • daňové priznania;
 • audit, overenie auditorských správ;
 • due dilligence;
 • daňové poradenstvo, daňové plánovanie a daňová optimalizácia;
 • optimalizácia cash flow a plánovanie rozpočtu;
 • medzinárodné účtovné systémy;
 • aktuálne informácie o Vašom podniku 24/7.
Prečo práve ETL EAST
 • najširší komplex služieb v najvyššej kvalite;
 • unikátna kombinácia poradenstva, outsoucingu a IT integrácie;
 • externých konzultantov z rôznych odborov podnikateľského poradenstva;
 • flexibilita a silná orientácia na preferencie zákazníka;
 • profesionálne zastupovanie pred štátnymi a finančnými inštitúciami;
 • efektívne daňové plnenie;
 • výrazné zníženie nákladou, vyplývajúce z využívania našich služieb;
 • garancia spokojnosti a kvality;
 • plná zodpovednosť za poskytnuté služby.
LINK zákaznicky portál

Informačný portál pre našich klientov. Dostupnosť informácii o spoločnosti 24 hodín denne 7 dni v týždni

PersonalLINK aplikácia pre zamestnancov

Webová aplikácia pre zamestnancov našich klientov so všetkými zamestnaneckými a mzdovými informáciami.

ETL EAST pre optimálne riešenia


So sieťou 5 pobočiek a partnermi v celej Európe sme pripravený podporiť Váš biznis bez ohľadu na to kde sa nachádzate.

Bratislava >> Budapešť >> Praha >> Košice >> Prešov


LINK

LINK je webová aplikácia poskytujúca obsiahlé informácie 
24 hodín, 7 dní v týždni.
Táto aplikácia je prepojením nášho účtovného systému a klienta, predstavuje most v komunikácií a vizualizácií údajov účtovnej agendy. Umožňuje rýchlo nájsť akúkoľvek informáciu, či dokument. Požiadajte nás o DEMO verziu zdarma.

Poslanie

Ako dynamicky sa rozvíjajúca konzultačná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti biznis poradenstva, práva, účtovníctva, daní, auditu, manažmentu, outsourcingu, IT integrácie a ľudských zdrojov, chceme aktívne prispieť k zvýšeniu finančnej efektívnosti a teda aj konkurencieschopnosti podnikateľského sektora na Slovensku a v strednej Európe.

Kooperácia

Spolupracujeme s právnikmi, finančnými analytikmi, odborníkmi z jednotlivých odvetví, sme v stálom kontakte s bankami, leasingovými, factoringovými a inými finančnými inštitúciami, budujeme komplexné služby pod jednou strechou tak, aby ste sa Vy sústredili iba na riešenie problémov súvisiacich s Vašim core biznisom a nestrácali preto čas hľadaním riešení, ktoré už máme dávno pripravené.


Naša filozofia


Naozaj si myslíte, že pre Vašu sekretárku, fakturantku, účtovníčku, mzdárku, či IT technika máte vždy dostatok práce na 8 hodín a 5 dní v týždni? Skutočne dosahujú aspoň uspokojivú produktivitu práce? Naozaj sú v práci vždy keď to potrebujete? Nechceme byť nenahraditeľní, nechceme, aby Váš biznis stál na jednom človeku. Nebudeme práceneschopní, práve keď potrebujete zabrať. Kreatívne riešenia, dostatočná komunikácia, dochvíľnosť a poskytnutie spätnej väzby sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Zvyčajne nestojíme ani polovicu toho, čo vaši ľudia, a pritom sme neustále pripravení pracovať.

Filozofia našej práce je založená na striedaní činností našich pracovníkov, avšak s istým prvkom rutiny. Kumulujeme veľa požiadaviek, preto prácu môžeme meniť a nevytvárať si „nenahraditeľných“ zamestnancov. Naši pracovníci sú zastupiteľní v plnom rozsahu. Neriešte problémy, ako napríklad choroba, materská dovolenka, voľno, vyššie mzdové požiadavky a podobne. Nemusí Vás trápiť Váš rast, nebudete potrebovať viac drahých kancelárskych priestorov. Všetky tieto problémy preberáme na seba s príslušnými finančnými zárukami, ktoré sú, na rozdiel od pracovnoprávnych, skutočne vymožiteľné.

Samotný model možností outsourcingu Vašej spoločnosti je obsiahnutý v projekte, ktorý je pre Vás vypracovaný úplne zdarma. V ňom sú popísané všetky možnosti týkajúce sa charakteru práce a možných úspor, ako aj procesy a modely práce po ukončení fázy nasadzovania. K jeho vypracovaniu budeme musieť spoznať Vašu spoločnosť. Diskrétnosť, pri ktorej ani Vaši zamestnanci a ani Vaši obchodní partneri nič nepostrehnú, je samozrejmosťou. Projektový tím zahŕňa odborníkov z oblasti nasadenia, no vždy aj z oblasti účtovníctva a daní, IT a korporátneho financovania, keďže tieto oblasti sa vždy prelínajú bez ohľadu na charakter podnikania spoločnosti.

Tím odborníkov iba pre Vás

Ako už bolo spomenuté, náš tím pozostáva aj zo špecialistov v oblasti IT, preto budeme Vaše požiadavky smerovať aj im a činnosti, ktoré je možné automatizovať, či pri nich eliminovať ľudský faktor, budeme primárne po porade s Vami modelovať v tomto duchu. Je len samozrejmosťou, že aj ostatné činnosti budú vždy vyúsťovať do modelu, pri ktorom máte takmer real-time kontrolu nad všetkými procesmi uskutočnenými vo Vašej alebo našej spoločnosti.

Špecifické oblasti záujmu

Z rôznych oblastí podnikových činností máme svojich odborníkov. Keďže v minulosti sme boli univerzálnou poradenskou spoločnosťou, ktorá pod jednou strechou poskytovala mnoho druhov služieb, naše skúsenosti siahajú skutočne hlboko. Nové oblasti sú pre nás výzvou a sme si istý, že splníme Vaše očakávania, ak sa na nás obrátite.